FORMER MEMBERS

2 0 2 0

Ippei Obata

Takashi Hiramatsu

Keisuke Inomata

Wakutaka Nakano

2 0 1 9

Ryo Nagai

Huminori Hasegawa

Motoo Suzuki

2 0 1 8

Yutaro Shoji

Jeong-Pyong Hong

Taku Hayakawa

Kazumine Suzuki

Soma Yamaguchi

2 0 1 7

Yoshihiko Oyama

Yuichiro Tada

2 0 1 6

Naoyuki Takeda

Yamada Masaki

2 0 1 5

Etsuko Kawakami

Tasuku Aizawa

Keisuke Harigaya

Kunio Kaneta

Syuichiro Yokoyama

Ryo Saito